Hi,

I'm Ingunn. This blog is about learning to make photos instead of just taking them. This is where I collect and express ideas and thoughts, and sometimes I might get sidetracked, too! There is so much to be learned. I have an urge for making life better, simpler and tastier. My picture galleries are in the sections travel and portfolio. I write in English, but I am Norwegian, and comments are most welcome in both languages.

 

find me elsewhere
last comments
gallery updates

OWP badge

 

 

 

 

 

EARTH WONDERS by anaeugenio

 

« My girl, 13 | Main | More Hepatica Nobilis | Blåveis »
Sunday
Sep232012

Workshop | Rebekah, a Portrait

A very long hiatus har finally come to an end. Somehow I lost track of photography during the hectic Spring and Summer. Photos have been taken, for sure, but none are published here as of yet. I will look into that later. 

This weekend I attended a workshop by the Norwegian photographer Anne Helene Gjelstad. It was truly inspiring, and I finally learned how to get a more precise focus in my portraits. I also learned a few new ways to arrange the foreground when taking pictures. Both skills will be used frequently. We worked a lot with light, both artificial and natural, with flashes and reflectors. Anne Helene is an enthusiastic photographer and a very good teacher with passion for her art. She brought with her a beautiful young girl, Rebekah, who patiently modeled for us. Isn't she something special? I took several good pictures of her, and here is my first try on processing it. I'm not sure if this is the final result, but I like it. 

Endelig en oppdatering på bloggen etter en lang, lang pause. På en eller annen måte forsvant fokuset på foto for meg i løpet av en hektisk vår og sommer. Bilder har selvfølgelig blitt tatt, men de har ikke havnet her - ennå. Det kan endre seg. 

I helgen har jeg deltatt på et kurs med fotografen Anne Helene Gjelstad. Det var utrolig morsomt og inspirerende, og jeg har nå endelig lært hva som skal til for å få god og riktig fokus i portretter. Jeg har lært mye om å utnytte forgrunnen i bilder bedre, og jeg har lært om lyssetting. Anne Helene er en entusiastisk og kunnskapsrik fotograf med sterk lidenskap for foto, og hun tar fantastisk fine bilder. Hun hadde med seg Rebekah, sin vakre niese, som tålmodig stod modell for oss. Er hun ikke noe helt for seg selv? Jeg tok flere spennende bilder av henne, og her er det første forsøket på en etterbehandling. Det kommer nok flere.

Lens: 50mm, f/2.8, 1/250, ISO 200

Reader Comments (1)

Rebekah er så pen

September 24, 2012 | Unregistered Commenter¥¥¥¥¥¥¥¥

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.